Kontakt

Kontakt och anmälan till föreläsningar

Välkommen att kontakta psykolog Karin Gillberg vid KBT och Psykologpraktik AB för att närmare diskutera dina önskemål och frågeställningar!

Samtalsbokning kan ske per telefon: 0702-76 86 19.

Det går också bra att ta kontakt via e-post: karin@kbtochpsykologpraktik.se, eller formuläret här på sidan.

Ange gärna namn, kontaktuppgifter samt gärna något om anledning till kontakten.

Välkommen till KBT och Psykologpraktik AB – där samtalen gör skillnad!


Jag samtycker till att KBT och Psykologpraktik AB sparar mina uppgifter.

Registrering av personuppgifter sker i enlighet med GDPR. Du kan läsa mer om KBT och Psykologpraktik AB hantering av dina personuppgifter här.

Besöksadress

KBT och Psykologpraktik AB
Akensgatan 7
702 13 Örebro
OBS! Besök endast efter överenskommelse om avtalad samtalstid.
Goda parkeringsmöjligheter för bil finns direkt utanför mottagningen.

Akuta vårdbehov

Ibland kan problem te sig mycket svårhanterliga och behovet av en vårdkontakt akut.
KBT och Psykologpraktik AB kan inte erbjuda akutvård. Vid allvarliga akuta vårdbehov hänvisas till larmnumret 112 alternativt vårdinformationen 1177. Den statliga organisationen Nationella hjälplinjen erbjuder jourtelefon för kris- och stödsamtal för den i akut psykisk kris eller i en annan svår livssituation. De nås alla dagar mellan kl. 13-22 på nummer 020-22 00 60. BRIS, Barnens rätt i samhället finns för alla under 18 år med behov att prata med en vuxen. De nås via telefonnummer 116 111.