KBT och Psykologpraktik AB – där samtalen gör skillnad!

kra videosamtal erbjuds för den som önskar det.

ÄR DU KRISBEREDD?

En krislåda är bra, att vara förberedd själv är ännu bättre!

Lär dig mer om kriser, krishantering och det som kallas psykologisk första hjälpen

genom KBT och Psykologpraktik AB´s föreläsningar och utbildningar och

du kommer känna dig redo att göra det som behövs när det gäller!

Välkommen hit!

Här på min hemsida kan du läsa mer om vad jag som legitimerad psykolog kan erbjuda dig, vem jag är och hur jag arbetar. Mitt arbete vilar på moderna teorier och metoder, ofta utgående från KBT (kognitiv beteendeteori) och ACT (Acceptance and Comittment Therapy) liksom Compassion Focused Therapy och Mindfulness. Jag har en lång, gedigen och i hög grad aktiv utbildningsbakgrund och en 24-års lång yrkeserfarenhet från många olika verksamhetsområden varav de senaste snart 13 åren bestått i att jag verkat som privatpraktiserande psykolog på heltid i egen regi!

Ta gärna kontakt med mig psykolog Karin Gillberg vid KBT och Psykologpraktik AB för att diskutera just dina behov och önskemål gällande en psykologiskt inriktad kontakt!

Aktuellt
  • Under 2023 står krishantering och krisberedskap i fokus och såväl färdiga föreläsningar liksom skräddarsydda koncept erbjuds till såväl allmänheten som olika verksamheter. Företag och verksamheter ska enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter vara rustade för såväl den fysiska arbetsmiljön så som den psykiska och KBT och Psykologpraktik AB erbjuder ett antal olika utbildningsmöjligheter inom området.

Psykolog Karin Gillberg erbjuder föreläsningar, handledning och utbildningar över hela landet

Psykolog Karin Gillberg och KBT och Psykologpraktik AB erbjuder föreläsningar, handledning och utbildningar för olika yrkesgrupper, arbetsplatser och organisationer. Det kan exempelvis handla om flygrädsla, ångest och panikattacker, oro och stress, depression eller sömnproblem och andra psykolognära områden där evidensbaserade kunskaper är av intresse. Hör gärna av dig för att höra mer om vad som kan passa just dina behov!