KBT och Psykologpraktik AB – där samtalen gör skillnad!

Säkra videosamtal erbjuds för den som önskar det.

SÖKER DU NÅGON ATT PRATA MED?

Kvalificerad KBT och psykologkompetens för individuella samtalskontakter och parterapier samt handledning och utbildningsinsatser.

Välkommen hit!

Här på min hemsida kan du läsa mer om vad jag som legitimerad psykolog kan erbjuda dig, vem jag är och hur jag arbetar. Mitt arbete vilar på moderna teorier och metoder, ofta utgående från KBT (kognitiv beteendeteori) och ACT (Acceptance and Comittment Therapy) liksom Compassion Focused Therapy och Mindfulness. Jag har en lång och gedigen utbildningserfarenhet med 20 år i yrket, inom många olika verksamhetsområden, och firar i år mitt 10-års jubileum som privatpraktiserande psykolog på heltid i egen regi!

Ta gärna kontakt med mig psykolog Karin Gillberg vid KBT och Psykologpraktik AB för att diskutera just dina behov och önskemål gällande en psykologiskt inriktad kontakt!


Psykolog Karin Gillberg erbjuder föreläsningar, handledning och utbildningar över hela landet

Psykolog Karin Gillberg och KBT och Psykologpraktik AB erbjuder föreläsningar, handledning och utbildningar för olika yrkesgrupper, arbetsplatser och organisationer. Det kan exempelvis handla om flygrädsla, ångest och panikattacker, oro och stress, depression eller sömnproblem och andra psykolognära områden där evidensbaserade kunskaper är av intresse. Hör gärna av dig för att höra mer om vad som kan passa just dina behov!