KBT och Psykologpraktik AB – där samtalen gör skillnad!

ÄR DU KRISBEREDD?

En krislåda är bra, att vara förberedd själv är ännu bättre!

Lär dig mer om kriser, krishantering och det som kallas psykologisk första hjälpen

genom KBT och Psykologpraktik AB´s föreläsningar och utbildningar och

du kommer känna dig redo att göra det som behövs när det gäller!

Välkommen hit!

En ny hemsida och företagsnamn är på väg så ännu ett tag finns den här sidan kvar så att du läsa mer om vad jag som legitimerad psykolog kan erbjuda dig, vem jag är och hur jag arbetar.

Som du kan se på hemsidan under Aktuellt och på andra ställen som under fliken Föreläsning och Utbildning kommer verksamheten framöver främst erbjuda tjänster kopplade till kris- och beredskapskunskaper, utbildningar i bemötande och stöd till ledare samt drabbade, enskilt eller i grupp, som ute på arbetsplatser i händelse av en plötsligt uppkommen kris eller katastrof. Inom krisområdet ryms såväl proaktivt agerande, utbildning och utveckling av beredskap och färdigheter liksom hjälp och stöd för att enskilda ska kunna bemöta och hantera sina rädslor och trauman.

Dessa tjänster kan ex. passa dig som vill lära dig mer om beredskap, ibland omnämnt som kunskaper i att skapa en krislåda, prepping eller grannsamverkan, kopplat till samhällskriser och krigshot, men i ett bredare syfte för att du ska få en förståelse för hela din situation, det som redan finns och fungerar och vad som kan behöva ordnas och vara lämpliga förberedelser just för dig så att du känner dig mer kunnig, förberedd och tryggare där du lever och vistas.

Andra tjänster vänder sig till verksamhetsansvariga som vill följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter om skyldigheten att ha en genomtänkt och förberedd krisberedskap.

Ytterligare tjänster fokuserar på Första hjälpen, HLR och Psykologisk första hjälpen. Mer information kommer och hör gärna av dig om du vill veta mer om hur dessa tjänster skulle kunna vara intressanta och av värde för dig!

Mitt arbete med kris och krishantering och psykologi i bred mening vilar på uppdaterad forskning och moderna teorier och metoder, ofta utgående från KBT (kognitiv beteendeteori) och ACT (Acceptance and Comittment Therapy) liksom Compassion Focused Therapy och Mindfulness.

Jag har en lång, gedigen och i hög grad aktiv yrkesbakgrund med mer än 30 år av utbildning i och erfarenhet av arbete som psykolog inom många olika verksamhetsområden varav de senaste snart 14 åren bestått i att jag verkat som privatpraktiserande psykolog på heltid i egen regi där kris, krishantering och krisbearbetning i mina lokaler eller ute i krisdrabbade verksamheter, ofta varit i fokus.

Vid sidan av annat har jag också vidareutbildat mig i organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) och bland annat via Svenska Röda Korset och Civilförsvarsförbundet tillägnat mig kunskaper och kompetenser inom Psykologisk första hjälpen, Krisberedskapsansvarig, gruppledare och insatsansvarig, FRG-ansvarig , FRG-ledare, utbildad i stabsarbete, hållbart ledarskap och frivilligarbete, HLR-instruktör via HLR-rådets utbildning, Första hjälpen, civil beredskap och samverkan och 2:6 Instruktör i bl.a. Hemberedskap och Stoppa stora blödningar för att nämna en del.

Ta gärna kontakt med mig psykolog Karin Gillberg vid KBT och Psykologpraktik AB för att diskutera just dina behov och önskemål gällande en psykologiskt inriktad kontakt och vad jag kan göra för dig eller din verksamhet!

Aktuellt
  • Under 2024 står krishantering, krisberedskap, beredskap och grannsamverkan i fokus och såväl färdiga föreläsningar liksom skräddarsydda koncept erbjuds till såväl allmänheten som olika verksamheter. Företag och verksamheter ska enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter vara rustade för såväl den fysiska arbetsmiljön så som den psykiska och Karin Gillberg erbjuder ett antal olika utbildningsmöjligheter inom området. HLR 2.0 är t.ex. för dig som både vill kunna utföra hjärt- lungräddning och känna till och kunna stötta andras och dina egna krisreaktioner i händelse av en olycka eller katastrof.

Psykolog Karin Gillberg erbjuder föreläsningar, handledning och utbildningar över hela landet

Psykolog Karin Gillberg och KBT och Psykologpraktik AB erbjuder föreläsningar, handledning och utbildningar för privatpersoner och olika yrkesgrupper, arbetsplatser och organisationer. Det kan exempelvis handla om kris och krishantering, beredskap, rädslor och oro, hållbart ledarskap liksom hållbart medarbetarskap eller frivilliginsatser samt andra psykolognära områden av intresse. Hör gärna av dig för att höra mer om vad som kan passa just dina behov!