Handledning

KBT och Psykologpraktik AB erbjuder individuell handledning samt handledning för arbetsgrupper inom olika kliniska verksamhetsfält och för personal inom andra verksamhetsområden. Handledning kan t.ex. hjälpa personal i människovårdande yrken att ta upp svåra frågeställningar, få nya perspektiv på egna reaktioner och bidra till nya färdigheter, stödja insatser samt behålla kvalitet till nytta inom det egna verksamhetsområdet.

Även ledare med personalansvar kan många gånger ha psykiskt krävande förhållanden som att handskas med komplicerade, mellanmänskliga relationer ihop med hög arbetsbelastning, organisationsförändringar och resultatinriktade krav då en handledningskontakt under längre eller kortare tid kan erbjuda möjlighet till avlastning och stöd i hur ledarskapet kan hanteras och utvecklas.

Kontakta gärna KBT och Psykologpraktik AB för mer information och hur en handledningskontakt kan skräddarsys utifrån dina önskemål och behov.
Klicka här för kontaktuppgifter »

Välkommen till KBT och Psykologpraktik AB – där samtalen gör skillnad!