KBT och Psykologpraktik AB står inför en förändring med ökat fokus på tjänster kopplade till mänskliga krisreaktioner och olika former av krisstöd. Med ett proaktivt medvetande och hänsyn till sannolika och möjliga risker finns möjligheter att arbeta förebyggande med riskanalyser, utbildningar, krisplaner och planerade och inövade strategier för att ta hand om drabbade och sig själv i händelse av olika former av kriser och katastrofer. Det gäller lika mycket för privatpersoner som medarbetare i olika former av verksamheter. Det gäller lika mycket i samband med naturliga fenomen som översvämningar, stormar liksom elavbrott som vid terrorattacker och krigsrelaterade händelser. Vi behöver alla förstå hur vi kan ta hand om våra grundbehov som vatten, värme, mat, information och sömn och säkra upp vår vardag och arbetsplats så att vi om tvunget kan sörja för våra grundläggande behov under en tid liksom ta hand om de krisreaktioner som kan uppstå och hur vi kan hjälpa varandra genom kunskaper i ex. Psykologisk första hjälpen. Hemberedskap handlar om så mycket mer än prylar i en krislåda. Riktig beredskap, för såväl privatpersoner som verksamheter handlar om att ha en medvetenhet och kunskap om vad som kan riskera att hända och förbereda sig för det sannolika. Det innebär för de flesta att sannolikt stanna i sitt hem eller på sin arbetsplats nödvändig tid, att ha till hands det som behövs utifrån de vardagliga behov man faktiskt har och att om möjligt ha kontakt med andra människor för hjälp och stöd. Verksamheter har ett formellt ansvar att till se att den sociala och organisatoriska arbetsmiljön (SOA) är rustad för att ta hand medarbetare i händelse av kriser och katastrofer. Vi medborgare har idag när detta skrivs ett ansvar att se till att vi på egen hand kan klara av att ta hand om alla våra grundläggande behov som vatten, mat, värme, sömn och information under minst en veckas tid om samhällets normala funktioner inte längre fungerar som vanligt. Visst kan du lägga saker i en låda men att köpa prylar utan att först ha sett över dina egna risker och behov hjälper inte tillräckligt. Det är därför det vi kallar hemberedskap eller prepping snarast bör ses som resultatet efter en genomgång av just dina förutsättningar och behov. För vad är det som kan göra just dig sårbar? Vad har du för behov som behöver tillgodoses på regelbunden basis? Har du redan bra stöd runt dig i din vardag? Behöver du också ta hand om andra om något händer? Med många frågor och rätt kunskaper så är det inte svårt! Som utbildare med gedigen utbildning och erfarenhet i kris, krishantering och beredskap är jag gärna med och hjälper dig. Så ta gärna kontakt med mig om du vill höra mer om mina utbildningar och tjänster som riktar sig just till dig som vill lära dig mer, förbereda dig på rätt sätt för att kunna känna dig lugn och trygg inför att göra det rätta om en kris eller katastrof slår till!