Inför ditt besök

KBT och Psykologpraktik AB innehar F-skattsedel och patientansvarsförsäkring. Arbetet regleras via legitimationen utfärdad av Socialstyrelsen vilket bl.a. innebär att arbetet utförs i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen och att strängaste sekretess och tystnadsplikt råder. KBT och Psykologpraktik AB och Psykologpraktik AB följer även bestämmelserna gällande för GDPR.

Samtalsbokning och frågor kan ske per telefon: 0702-76 86 19. Möjlighet finns även att lämna meddelande på telefonsvarare. Det går också bra att ta kontakt via e-mail: karin@kbtochpsykologpraktik.se. Ange namn, kontaktuppgifter samt gärna något om anledning till kontakten.

En samtalskontakt inleds i regel med en kortare kostnadsfri konsultation via telefon för att bedöma behoven och samtalsönskemålen inför en eventuell tidsbokning och inledande bedömningssamtal på samtalsmottagningen.
För kontakt och tidsbokning klicka här »

BESÖKSADRESS

KBT och Psykologpraktik AB
Akensgatan 7 702 13 Örebro

OBS! Besök endast efter överenskommelse!
Goda parkeringsmöjligheter för bil finns direkt utanför mottagningen.
Klicka här för karta

TID/OMFATTNING

I KBT är fokus för en behandlingskontakt korttids- och självhjälpsinriktat med en avrundande fas kring hur lärdomar och färdigheter kan vidmakthållas och användas av individen själv efter avslutad kontakt.

Samtalskontakter inleds i regel med ett längre bedömningssamtal då vi tillsammans går igenom din problematik/frågeställning och önskemål. Samtalet syftar till en bedömning och en beskrivning av hur vi kan arbeta tillsammans utifrån framkomna önskemål och det som bedöms som relevant utifrån problematiken/frågeställningen.

Planerade samtalskontakter/psykoterapi varar i regel 45 min. per tillfälle och det är vanligt att man träffas 1 gång i veckan under en avgränsad period. Ibland är det mer lämpligt att ses en längre stund per tillfälle, ibland glesare eller på annan plats. Utformningen av och omfattningen på en samtalskontakt överenskommes alltså gemensamt utifrån de inledande bedömningarna, eller individuellt utformade sk. beteende-analyser, och i samband med senare gemensamma utvärderingar av uppnådda effekter.

PRISER OCH BETALNING

Vänligen kontakta leg. psykolog Karin Gillberg, KBT och Psykologpraktik AB för att diskutera aktuella priser för just den tjänst du söker. KBT och Psykologpraktik tillämpar priser enligt en differentierad fastställd taxa beroende på uppdrag och omfattning. Vid uppdrag åt företag och offentlig verksamhet lämnas gärna offert efter förfrågan. Betalning sker i regel via faktura och bankgiro-inbetalning.
Bankgiro: 651-3766.
Välkommen att kontakta KBT och Psykologpraktik AB för närmare information.
För kontakt och tidsbokning klicka här »

AVBOKNINGSREGLER

Ombokning av tid:
Får du problem att komma på den avtalade tiden, vänligen lämna besked snarast på telefon 0702-76 86 19 alt. sms eller via e-post karin@kbtochpsykologpraktik.se, Vid avbokning inom 24 timmar från bokad tid debiteras 50% av kostnaden och vid uteblivandet debiteras hela kostnaden för samtalstiden.