Tjänster

KBT och Psykologpraktik AB erbjuder psykologiskt inriktad kompetens och behandling för problem som bl.a. ångestsyndrom, depressioner, fobier, stress, smärt- och sömnproblem, kriser, relationsproblem och personlig utveckling.

Vidare erbjuds parterapi, coachning, ledarskapssamtal och handledning till individer och grupper.

Utbildningar och föreläsningar i kriskunskap och krisstödsarbete ihop med direkt krisstöd i enskilda kontakter likväl på plats ute i verksamheter erbjuds och skräddarsys efter enskilda behov. Var god se under respektive flik för mer information.
Kontakta gärna KBT och Psykologpraktik AB för mer information och hur en insats kan skräddarsys utifrån dina önskemål och behov.

Välkommen till KBT och Psykologpraktik AB – där samtalen gör skillnad!