Tjänster

Välkommen till KBT och Psykologpraktik AB! Verksamheten som från 2024 kommer att ha ett särskilt fokus på tjänster kopplade till kris och krishantering både för verksamheter som enskilda. Utbildningar och föreläsningar i kriskunskap och krisstödsarbete ihop med direkt krisstöd i enskilda kontakter likväl på plats ute i verksamheter erbjuds och skräddarsys efter enskilda behov. Mer information kommer läggas ut här på hemsidan så ta gärna en kontakt redan nu om du är nyfiken på hur såväl privatpersoner som verksamheter kan öka sin medvetenhet om risker och kriser på såväl ett samhälls- som personligt plan och hur vi kan rusta oss för en beredskap som gör oss krisberedda att stötta såväl andra som oss själv om en kris eller katastrof slår till.


Kontakta gärna KBT och Psykologpraktik AB för mer information och hur en insats kan skräddarsys utifrån dina önskemål och behov.

KBT och Psykologpraktik AB kommer fortsatt erbjuda psykologiskt inriktad kompetens och behandling för problem som bl.a. ångestsyndrom, depressioner, fobier, stress, smärt- och sömnproblem, kriser, relationsproblem och personlig utveckling.

Vidare erbjuds parterapi, coachning, ledarskapssamtal och handledning till individer och grupper.

Välkommen till KBT och Psykologpraktik AB – där samtalen gör skillnad!