Parterapi

Många upplever emellanåt svårigheter i relation till andra människor. Ibland kan det kännas mycket påfrestande eller nästintill omöjligt att hantera eller att man inte hittar något sätt att komma ur invanda trista eller destruktiva mönster. Att ta hjälp av en professionell objektiv utomstående kan för många par vara ett konstruktivt sätt att börja öppna upp och få hjälp att komma vidare och finna lösningar på låsningar och konfliktområden. En psykolog kan i dessa fall fungera som oberoende part som kan underlätta samtalen och belysa det som behöver förstärkas, förändras eller förnyas för att förhållandet ska kännas bra för båda igen.

Leg. psykolog Karin Gillberg vid KBT och Psykologpraktik AB erbjuder samtal och psykoterapi syftande till en ökad förståelse och bättre hantering av denna typ av svårigheter med en arbetsmetod som passar för de flesta par oavsett samlevnadsform eller sexuell läggning och även i samband med andra typer av relationskonflikter. Det kan t.ex. gälla gränssättningsfrågor, kommunikation och problemlösningssvårigheter, olika praktiska frågor liksom värderingar och prioriteringar i livet. Andra vanliga relationssvårigheter berör sexualitet, svartsjuka och otrohet samt problem i samlivet.

Parterapin utgår modern inlärningspsykologi och oftast den evidensbaserade behandlingsformen IBCT – Integrative Behavioural Couple Therapy som visats kunna leda till tillfredställande resultat för den typen av relationssvårigheter som många par kan drabbas av. IBCT är en form av parterapi som betonar både förändring och acceptans där båda parter har ansvar för att ändra på situationen. Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är en utveckling av Kognitiv Beteende Terapi (KBT) som syftar till att hjälpa människor hitta ett bredare och mer flexibelt förhållningssätt till tankar och känslor inte bara för att uppnå en minskning av problem utan för att leva ett rikt, värdefullt och meningsfullt liv. I regel börjar kontakten med ett gemensamt första möte där man tillsammans går igenom problem- och konfliktområden men också parets gemensamma styrkor och historia för att börja ringa in det man behöver hjälp med. Efter det träffar man psykologen var sin gång individuellt, för att sedan återses alla tillsammans igen under ett sammanfattande gemensamt möte. Betoningen ligger på problemformuleringen kring de problem och svagheter man behöver jobba med samtidigt som de styrkor man har som par lyfts fram. Stor vikt lägg vid att hjälpa paret att uppnå nya perspektiv på konflikter och se dem som ett gemensamt problem som måste lösas genom samarbete och ömsesidig förståelse i stället för anklagelser och aggression. En acceptans av olikheter och individuella förutsättningar kan ge nödvändiga förutsättningar för uppvisad respekt och välvilja så att goda cirklar skapas och relationsfrämjande beteenden kan etableras och stärkas.

En tidsplan och målsättningar för en fortsatt terapi-kontakt utformas om det inte är så att man tycker att dessa inledande samtal redan gett hjälp till överblick och förståelse samt redskap för att själva jobba vidare med det som kommit fram. En fortsatt terapi-kontakt kan t.ex. handla om att hjälpa paret att arbeta parallellt med acceptansstrategier och beteendefokuserade interventioner. Det kan handla om att ersätta negativa beteendemönster med positiv interaktion, att kunna hitta tillbaka till det som paret uppskattade med varandra, att ge uttryck för sina känslor och behov, att lyssna på och öka förståelsen för varandra, att ge och ta emot kritik och uppskattning samt att träna problem- och konfliktlösning. Även för par som redan beslutat sig för att gå skilda vägar kan ett antal parterapi-samtal underlätta det fortsatta samarbete och bidra till en mindre konfliktfylld separation.

Kontakta gärna KBT och Psykologpraktik AB och leg. psykolog Karin Gillberg Forss som har mångårig erfarenhet av att behandla olika typer av relationsproblem för mer information och för att prata vidare om hur en samtalsbehandling kan passa för era behov och önskemål.