Välkommen till KBT och Psykologpraktik AB – där samtalen gör skillnad!

KBT och Psykologpraktik AB är en privat psykologverksamhet där jag psykolog Karin Gillberg erbjuder ett antal olika tjänster inom psykolognära områden utifrån kunskaper och metoder som vilar på en vetenskaplig och evidensbaserad grund. Tjänster som bedömningar, psykoterapi, rådgivning, coachning, handledning och utbildning. Mitt arbete utgår från att jag är psykolog, dvs. det utgår från en totalt 6 års akademiskt och praktiskt förankrad sammanhållen yrkesutbildning i hur vi människor utvecklas normalt, psykologisk problematik och utövandet av psykologisk behandling. Teoretiskt baseras mina tjänster ofta på evidensbaserade kunskaper från modern psykologisk forskning som KBT (kognitiv beteendeteori eller terapi) och dess nyare former som ACT (Acceptance and Comittment Therapy) liksom Compassion Focused Therapy och Mindfulness.

KBT och Psykologpraktik AB startades 2010 och firar i år 10-års jubileum som heltidsverksamhet. Verksamheten vänder sig såväl till privatpersoner som till företag och organisationer med ambitionen att erbjuda korta väntetider och flexibla samtalstider för individer och par samt intressanta och givande föreläsnings- och utbildningsinsatser. Verksamheten bedrivs i egna väl anpassade lokaler i centrala Örebro med såväl samtalsmottagning (ingång via Sturegatan 10 in på gården) som föreläsningslokal (ingång Oskarstorget 1). Närmaste busslinje är nr. 22 och kvarteret erbjuder goda parkeringsmöjligheter mot låg kostnad.

Arbetet tar fasta på kontinuerligt uppdaterad forskning och kunskaper kring hur vi människor tänker, känner och handlar Den teoretiska basen för arbetet är kognitiv beteendeteori (KBT) och inlärningspsykologi som utifrån en vetenskaplig grund och via evidensbaserade metoder anpassas till varje individ och uppdrags specifika frågeställning. En samtalskontakt kan beskrivas som ett aktivt samarbetsprojekt där s.k. beteendeanalyser används för att tydliggöra individuella påverkansfaktorer vilket tillsammans med individuellt uppsatta mål ger en öppenhet och utvärderingsbar tydlighet i arbetet.

Ledorden för verksamheten är kompetens, engagemang och tilltro. Målen är att understödja individers egen kraft och förmåga till utveckling med ett breddat och mer flexibelt agerande i den egna värderade riktningen som resultat.

Legitimerad psykolog Karin Gillberg och KBT och Psykologpraktik AB är en registrerad legitimerad vårdgivare som står under tillsyn av Socialstyrelsen. Arbetet utförs inom Hälso- och sjukvårdens lagreglerade område och med patientansvarsförsäkring vilket bl.a.innebär strikt reglering av t.ex. sekretess och journalföring. Verksamheten följer även riktlinjerna för GDPR.

Karin Gillberg och KBT och Psykologpraktik AB är medlem i Sveriges Psykologförbund, Psykologföretagarna och Beteendeterapeutiska Föreningen, BTF.

Kontakta gärna psykolog Karin Gillberg för att diskutera närmare kring just dina behov av en psykologkontakt!

För kontakt och tidsbokning klicka här.