Föreläsning och Utbildning

Psykolog Karin Gillberg och KBT och Psykologpraktik AB kan erbjuda ett antal olika föreläsningar och utbildningar för olika yrkesgrupper, arbetsplatser och verksamheter. Det kan handla om specifika problemområden som t.ex. flygrädsla, ångest och panikattacker, oror och stress, sömnproblem liksom ensamhet och vänskap.

Kontakta gärna KBT och Psykologpraktik AB för mer information och hur en föreläsning eller en utbildning kan skräddarsys utifrån just din verksamhets önskemål och intresse!

Under våren 2020 håller psykolog Karin Gillberg ett antal öppna föreläsningar med olika teman i KBT och Psykologpraktik AB´s lokaler. Föreläsningarna kostar 200 kr. och betalas på plats. Anmäl dig gärna i förväg via info@kbtochpsykologpraktik.se så att du får en bokningsbekräftelse då platserna är begränsade. Eventuella frågor besvaras via mejladressen eller tel. 0702-768619.


AKTUELLT VÅREN 2020

Upplever du ensamhet eller saknar vänskapsrelationer?

Idag pratas det mycket om den upplevda ensamheten i vårt samhälle och många kan tycka att det är svårt att etablera nya vänskapsrelationer när de som finns inte är tillräckliga av olika skäl. Den här föreläsningen tar upp dessa ämnen både ur personliga perspektiv och mer faktabaserat och erbjuder olika synvinklar och råd för att…

Läs mer

Besväras du av påträngande oro, ångest eller kanske panikattacker?

Det finns många skäl till att vi människor kan plågas av besvärande och störande oro eller ångest liksom att en del kan ha upplevt en eller flera panikångestattacker. Den här föreläsningen vänder sig till den som vill lära sig mer om hur vetenskapligt baserade kunskaper och psykologiska metoder som KBT (Kognitiv Beteende Terapi) och ACT…

Läs mer

Känner du dig nedstämd eller deprimerad?

Den här föreläsningen är för den som önskar lära sig mer om hur depressioner kan uppstå och på vilka sätt evidensbaserade psykologiska metoder som KBT (Kognitiv Beteende Terapi) hjälper till att bryta de ¨onda cirklar¨ av nedstämdhet och trötthet som för många bidragit till olika former av undvikanden och en upplevd ökande otillfredsställelse med tillvaron.…

Läs mer

Flygrädd?

Den här föreläsningen är för dig som är rädd för att flyga eller känner någon som är det. Du kommer att få lära dig m,er om vad som kan orsaka och påverka en flygrädsla och hur det är möjligt att lära sig att hantera den och genomföra flygfärder på ett mer behagligt och tillfredsställande sätt.…

Läs mer