Föreläsning och Utbildning

Jag erbjuder ett antal olika föreläsningar och utbildningar för olika yrkesgrupper, arbetsplatser och verksamheter.

Under 2024 står krishantering och krisberedskap i fokus och såväl färdiga föreläsningar liksom skräddarsydda koncept erbjuds till såväl allmänheten som olika verksamheter. Företag och verksamheter ska enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter vara rustade för såväl den fysiska arbetsmiljön så som den psykiska och KBT och Psykologpraktik AB erbjuder ett antal olika utbildningsmöjligheter inom området som t.ex. HLR 2.0 vilket inkluderar både hjärt- lungräddning och Psykologisk första hjälpen.

Flygrädsla är också ett aktuellt då flygning, helt oavsett andra synpunkter, fortsatt kommer vara ett färdmedel som vissa personer kommer välja och där oron och rädslan utvecklats till att bli ett allvarligt problem i privat- eller arbetslivet.

Ohälsosam stress och utmattning är något många känt av under senare år och inom detta område erbjuds såväl forskningsbaserade gruppträffar i kursformat liksom föreläsningar utifrån behov och intresse.

Andra mer ämnes-specifika föreläsningar som erbjuds handlar ex. om ångest och panikattacker, oro och stress, sömnproblem, ensamhet och vänskap.

Kontakta gärna KBT och Psykologpraktik AB för mer information och hur en föreläsning eller en utbildning kan skräddarsys utifrån just din verksamhets önskemål och intresse!


AKTUELLT

HLR 2.0 är ett aktuellt utbildningskoncept som erbjuds av mig Karin Gillberg utifrån min instruktörskompetens som HLR-instruktör via HLR-rådet och mina kunskaper inom kris och krishantering och det som kallas Psykologisk första hjälpen.

Hjärt- lungräddning (HLR) och användning av en hjärtstartare, en sk. defibrillator, är färdigheter och kunskaper som helst ska tillägnas och uppdateras var och vartannat år. Samtidigt är det så att OM något händer kommer vi också reagera på händelsen i sig och HUR vi gör det är inte något vi naturligt eller självklart står rustade inför.

Så likväl som vi har nytta av att träna på hur vi utför HLR och använder en hjärtstartare har vi stor nytta av att lära oss hur vi människor normalt sett reagerar i samband med olyckor och katastrofer och hur vi kan ta hand om och stötta andra och oss själva när kriser uppstår så att vi faktiskt också gör det som behövs trots svåra situationer och utmaningar.

Genom att kombinera din HLR-utbildning med det som kallas Psykologisk första hjälpen på plats ihop med mig som finns där för att utbilda och besvara dina frågor utifrån mina mer än 30 år av kunskaper och erfarenheter av att möta och stötta människor i kris kommer du inte bara känna dig rustad att utföra HLR utan att du också går hem med ett mycket värdefullt komplement som gör att mer kunnig och tryggare inför att möta och stötta människor i kris.

Låter detta intressant? Ta gärna en kontakt med mig för att höra mer om hur en utbildning i HLR 2.0 kan utformas utifrån dina behov och intressen. Priser och offert ordnas efter kontakt!