Föreläsning och Utbildning

Psykolog Karin Gillberg och KBT och Psykologpraktik AB erbjuder ett antal olika föreläsningar och utbildningar för olika yrkesgrupper, arbetsplatser och verksamheter.

Under 2023 står krishantering och krisberedskap i fokus och såväl färdiga föreläsningar liksom skräddarsydda koncept erbjuds till såväl allmänheten som olika verksamheter. Företag och verksamheter ska enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter vara rustade för såväl den fysiska arbetsmiljön så som den psykiska och KBT och Psykologpraktik AB erbjuder ett antal olika utbildningsmöjligheter inom området.

Flygrädsla är också ett aktuellt då flygning, helt oavsett andra synpunkter, fortsatt kommer vara ett färdmedel som vissa personer kommer välja och där oron och rädslan utvecklats till att bli ett allvarligt problem i privat- eller arbetslivet.

Ohälsosam stress och utmattning är något många känt av under senare år och inom detta område erbjuds såväl forskningsbaserade gruppträffar i kursformat liksom föreläsningar utifrån behov och intresse.

Andra mer ämnes-specifika föreläsningar som erbjuds handlar ex. om ångest och panikattacker, oro och stress, sömnproblem, ensamhet och vänskap.

Kontakta gärna KBT och Psykologpraktik AB för mer information och hur en föreläsning eller en utbildning kan skräddarsys utifrån just din verksamhets önskemål och intresse!


AKTUELLT VÅREN 2023