Video

Träffa legitimerad psykolog Karin Gillberg via videolänk för säkra krypterade videosamtal på den plats som passar dig!

Videomötet sker genom efter överenskommelse och inledande kontakt med psykolog Karin Gillberg via e-post och/eller telefon. 

Videosamtal kan vara en bra tillfällig lösning när den vanliga samtalskontakten på samtalsmottagningen försvårats pga tidsbrist, bundenhet till hemmet eller ex. resor i arbetet. Videosamtal kan också möjliggöra en samtalskontakt med psykolog trots stora avstånd eller andra hindrande skäl till att ses på samtalsmottagningen. 

Videosamtalen anpassas för att i möjligaste mån ge så mycket som möjligt i likhet med sedvanliga besök på samtalsmottagningen.

Videosamtal sker under samma riktlinjer, lagar och etiska riktlinjer som all övrig verksamhet inom KBT och Psykologpraktik AB verksamhetsområden.

Ta gärna kontakt för att höra mer om hur ett videosamtal kan vara en bra lösning för dig!

Förberedelser inför ett videosamtal:

Tänk på att första gången du deltar i ett videosamtal så kommer det sannolikt ta lite längre tid för att komma igång med tekniken om du inte provat den tidigare så tveka inte att ta telefonkontakt om några hinder dyker upp!

För att säkerställa din identitet och krypteringsfunktionen för säkra samtal via nätet så behöver du ha ett mobilt bank-id för att logga in.

Efter att videosamtalet bokats via kontakt med psykolog Karin Gillberg så kommer du få en bokningsbekräftelse samt påminnelser via mail. Du kan även få ett påminnelse-SMS inför videosamtalet om du önskar det.

Den dator/telefon/surfplatta du använder behöver ha mikrofon, högtalare och webcam som vanligtvis är ett kameraöga högst upp på dataskärmen.

Du behöver sitta på en plats som har en välfungerande Internetanslutning. Du behöver inte ladda ner någon app utan loggar in via den URL (webbadress) som du erhåller i bokningsbekräftelsen inför videosamtalet. Det fungerar via mobil, platta och dator. 

För att öka dina möjligheter att delta fullt ut i videosamtalet så är det viktigt att du planerar för en lämplig plats där du kan sitta avskilt och ostört under videosamtalet. Försök ordna så att du har bra ljusförhållanden med ljuskällor framifrån om möjligt.

  • Webbläsare
    För videosamtal via dator eller android mobil använd någon av följande webbläsare: uppdaterade versioner av ChromeFirefoxOpera, Safari 12+ eller Edge 80+. (Internet Explorer och Edge har inte stöd för video).För videosamtal via iPhone använd Safari med iOS 11+Internetuppkoppling
    Använd stabil och snabb internetuppkoppling (3G är minimum). 

Säkerställ att enhetens inställningar tillåter att dela kamera och mikrofon. 

Se till att du stänger av alla andra program som använder mikrofonen innan du loggar in.

Inför samtalet:

Logga in i Kaddio vid tidpunkten för videosamtalet i enlighet med de instruktioner som följer i samtalsbokningens e-postbekräftelse om hur inloggning och videosamtal fungerar. Vid tidpunkten för videosamtalet kommer psykolog Karin Gillberg att ringa upp dig.

Om videon inte startar:

Nästan alla videosamtal som inte fungerar beror på att en webbläsare som saknar stöd för video används.

  • Lösning – byt webbläsare eller uppgradera.
  • Av misstag har den som deltar i videosamtalet klickat på “blockera” när webbläsaren frågar om den får använda kamera och mikrofon. Lösning – ändra inställningen till “Tillåt”.

Videosamtal är en säker och bra lösning för den som önskar kvalificerade psykologsamtal utan att besöka KBT och Psykologpraktik AB samtalsmottagning.

Hör gärna av dig till legitimerad psykolog Karin Gillberg och KBT och Psykologpraktik AB för att höra mer om de tjänster som passar just dig!