Rådgivande samtal

Det kan hända att någon kan känna sig osäker på vilken typ av hjälp man behöver för egen eller en anhörigs/medarbetares räkning varför man främst vill ha ett förutsättningslöst rådgivande samtal. Ibland har man problem av mer tillfällig art eller önskar ett eller flera samtal inför ett eventuellt annalkande eller mer svårlöst dilemma. KBT och Psykologpraktik AB erbjuder personlig rådgivning till såväl enskilda som personer i tjänstefunktioner.

Kontakta gärna KBT och Psykologpraktik AB för mer information och hur en rådgivande kontakt kan utformas utifrån dina önskemål och behov. Klicka här för kontaktuppgifter »

Välkommen till KBT och Psykologpraktik AB – där samtalen gör skillnad!