Coaching

till chefer och anställda

Utveckla ditt ledarskap med hjälp av konkreta verktyg och arbetssätt. Som chef och ledare kan man återkommande stöta på komplicerade, mellanmänskliga relationer vilket ihop med hög arbetsbelastning, organisationsförändringar och resultatinriktade krav kan leda till en önskan och behov av avlastning och stöd i hur ledarskapet kan hanteras och utvecklas. KBT och Psykologpraktik AB kan erbjuda olika typer av tjänster som kan bidra till ökad arbetstillfredsställelse och effektivitet för såväl individen som verksamheten.

Handledning respektive coachning för chefer och anställda kan vara bra sätt att uppnå ökad medvetenhet om egna resurser och beteenden, ett sätt att få hjälp med att förstå och öka motivationen hos medarbetare, handskas med t.ex. konflikter i arbetsgruppen, hantera ledarskap, kriser och konflikthantering, stress och utmattning, kommunikation, feedback och stimulans.

Kontakta gärna KBT och Psykologpraktik AB för mer information och hur en insats kan skräddarsys utifrån dina önskemål och behov. Välkommen med en intresseanmälan. Klicka här för kontaktuppgifter.

Välkommen till KBT och Psykologpraktik AB – där samtalen gör skillnad!