Den här föreläsningen är för den som önskar lära sig mer om hur depressioner kan uppstå och på vilka sätt evidensbaserade psykologiska metoder som KBT (Kognitiv Beteende Terapi) hjälper till att bryta de ¨onda cirklar¨ av nedstämdhet och trötthet som för många bidragit till olika former av undvikanden och en upplevd ökande otillfredsställelse med tillvaron. Föreläsningen tar även upp anhörigperspektivet.

Föreläsningarna kostar 200 kr. och betalas på plats. Anmäl dig gärna i förväg via info@kbtochpsykologpraktik.se så att du får en bokningsbekräftelse då platserna är begränsade. Eventuella frågor besvaras via mejladressen ovan eller tel. 0702-768619.